Biz Kimiz?

dharmapur_binasi

Dharmapur Oğuz Çağım TUĞ tarafından ilham alınarak kuruldu. Aydınlık ve pragmatik vizyonu, dayanışma, paylaşım, sevgi ve çevreye saygıya dayalı verimli bir gerçeklik/ekosistem yarattı. Etik ve manevi değerlere dayalı orijinal bir topluluk vizyonuna sadık kalarak doğa ve onun unsurlarıyla uyum içinde, sürdürülebilir yaşam yollarını denemek için sizlere ev sahipliği yapmaktadır. İnziva Merkezi dediğimiz manevi yol Dharmapur, her vatandaşı ömür boyu sürecek bir kendini keşfetme ve varoluşun anlamını arama sürecinden geçirir. Bu yolda herkes yeteneklerini geliştirmeyi ve zayıf noktalarının üstesinden gelmeyi (ve başkalarının da aynısını yapmasına yardımcı olmayı) öğrenir.

KURUCUMUZ

Oğuz Çağım TUĞ

"Dharmapur Oğuz Çağım Tuğ tarafından, uzak doğu öğretileri ve sufizmden ilham alınarak kuruldu. Aydınlık odaklı vizyonu, dayanışma, paylaşım, sevgi ve çevreye saygıya dayalı verimli bir gerçeklik/ekosistem yarattı. Etik ve manevi değerlere dayalı bir topluluk vizyonuna sadık kalarak, doğa ve onun unsurlarıyla uyum içinde, sürdürülebilir yaşam yollarını denemek için sizlere ev sahipliği yapmaktadır. İnziva Merkezi olarak ifade edilen Dharmapur, misafirlerinin kendini keşfetme ve varoluşun anlamını arama süreçlerinde misafirlerine tüm kaynaklarını açar. Bu alanda herkes kendisini (karanlık ve aydınlık yanlarını) daha iyi tanımayı ve birliktelikle karanlık yanlarıyla sağlıklı bir şekilde yüzleşmeyi öğrenir. Yol birdir: Tüm yollar saf sevgiye ve kaynağa doğrudur. Dharmapur, kaynağa giden bireysel yolculuğunuzda susuzluğunuzu giderecek bir çeşme olmaya niyetlidir."

Etik ve İlkeler Rehberi

dharmapur_giris_kapisi

Dharmapur, doğayı, insanı, ruhsal yolculuğu gözeten kadim bir yaşam biçiminin günümüze uyarlanması niyetiyle kurulmuş kutsal olarak gördüğümüz bir ortak yaşam alanıdır. Belirli sınırları olması yanında özgürlüğe, doğaya ve tekamül yolculuğunun biricikliğine önem verir. Gözettiğimiz ilkeler ve yaşam adabı bizler tarafından türetilmiş değil, köklü öğretilerin sunduğu yolların birleşmesinden oluşur. 


Niyetimiz, içinde bulunduğumuz doğa ile uyumlu bir şekilde; birlikte yaşamı benimsemek, birbirimize ayna olmak, destek olmak, yolu kolay kılmaktır.


Bu yolculukta önem verdiğimiz başlıkları şöyle tanımlayabiliriz:

Hizmet ve Emek

Dharmapur’un, gelen misafirlerin öncelikle kendi bireysel gelişim yolculuklarına hizmet etmesine;, sonra diğer canlara, doğaya ve inziva merkezine hizmetlerini sunmasına gönülden bir daveti vardır.

Bilinçli Şefkat

Dharmapur, bir ayrım gözetmeksizin diğer tüm canlıların bireyselliklerine ve yaşam haklarına saygı gösterilen bir yerdir. Dharmapur sakinleri bireylerin kendi yollarında yürüyüşlerine müdahale etmek yerine tanıklık etmeyi, alan tutmayı, destek sunmak için davet beklemeyi tercih ederler.

Sorumluluk

Dharmapur misafirleri, merkezin akışını öğrendikten sonra sorumluluk almaya ve destek olmaya davetli olduklarını bilirler.

Sessizlik

Dharmapur misafirlerini sessizliğin ve dinginliğin şifalandırıcı gücünü deneyimlemeye, özellikle ortak mekanlarda olabildiğince bu güce alan açarak yaşamaya davet eder.

Hoşgörü ve Ayna olma bilinci

Dharmapur önce kendimize sonra alandaki tüm canlara hoşgörü beslemeye özen göstermeyi deneyimlediğimiz bir yerdir. Dharmapur’da eksiklere odaklanmak yerine, itidal - ılımlılık (equanimity) içeren bir tanıklıkla çözüme odaklı adımlar atılmaya çalışılır. Dışarıda gördüğumüz eksikliğin, bizim bir aynamız olma ihtimalini hep hatırlamaya çalışırız.

Topluluk

Dharmapur, bireyselliği, ahenkli bir topluluk dinamiğine giden yolda güçlü bir adım olarak görür.

Birlik Bilinci

Dharmapur yaşam alanındaki her birey, eş haklara sahiptir: cins, cinsiyet, etnik köken, dil, takip edilen öğreti; hepsi Bir’dir.

Dürüstlük

Dharmapur’un, gelen misafirlere, kendine ve topluluğa dürüstlüğe, hatalarını ve tecrübelerini gerektiği zaman ilgili kişilerle paylaşmaya dair bir daveti vardır.

Paylaşım

Dharmapur misafirleri, içinde bulundukları alanı, yaptıkları işleri, sahip oldukları tüketim malzemelerini, kendi bireysel ihtiyaçlarını da gözeterek açık yüreklilikle paylaşmaya davetlidirler. Aynı zamanda Dharmapur’a veya diğer misafirlere ait nesneler kullanılırken rıza alınmaya dikkat edilir.

Tüketim ve Alışkanlıklar

Dharmapur misafirleri, içinde bulundukları alanı, yaptıkları işleri, sahip oldukları tüketim malzemelerini, kendi bireysel ihtiyaçlarını da gözeterek açık yüreklilikle paylaşmaya davetlidirler. Aynı zamanda Dharmapur’a veya diğer misafirlere ait nesneler kullanılırken rıza alınmaya dikkat edilir.

Beslenme

Merkezimizde vejetaryen öğünler pişer. Her türlü erzağımız, mümkün olduğunca yerel ve organiktir. Kendi inzivalarımızda zihni aktif hale getiren, hormonları ve sinir sistemini uyaran kahve ve yapay şeker içeren paketli gıdaları servis etmiyoruz. Gelen misafirlerimizi de bu alışkanlıklarına ara vermeyi ve merkezimizdeki yerel, doğal ve bedenin harmonisine uygun yiyecek ve içecekleri deneyimlemeye davet ediyoruz. (Misafir grupların ihtiyaçlarına yönelik olarak kahve vb ürünlerin servisi yapılabilmektedir).

İş Paylaşımı

Dharmapur'a gelen tüm katılımcı ve ziyaretçilere, işlere yardım etmek ve topluluğun bir parçası olmak için alan açıktır. İşler, genelde bahçe, mutfak, üretim veya temizlik gibi manuel işlerden oluşur. Önceden anlaşmak şartı ile fotoğrafçılık veya tasarım gibi dijital işler de paylaşılabilir. Bu düzenin nedeni, mekana aidiyet bağı kurmaktır.

Teknolojik Ürünlerin Kullanımı

Dharmapur'da telefon konuşmaları veya online görüşmeler özel odalarda veya diğer misafirlerden rıza alındıktan sonra uygun alanlarda yapılabilir.

Etkinlik alanında başka bireylerden izin alınmadan fotoğraf çekimi yapılamaz ve sosyal medya paylaşımı, sadece Dharmapur topluluğu tarafından yapılabilmektedir.

Anlaşma

Dharmapur sakinleri ve misafirleri, bu anlaşmaya uyum göstermeyi, net olmayan yerleri ilgili kişilere danışmayı ve ellerinden gelen en yüksek özeni göstermeyi, öncelikle kendi faydaları sonra da topluluğun faydasını gözeterek, kabul ederler.